Informační povinnost pro uživatele Jobstack.it

I. Kontaktní údaje správce

APSAZ Consulting a.s., sídlem Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24288004

V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mailem info@apsaz.cz

II. Účel a právní základ zpracování

Účel, pro které osobní údaje uživatelů zpracováváme, je v souvislosti s jejich užíváním elektronických systémů správce zejména za účelem nalezení zaměstnání či jiné práce. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o zprostředkování pracovní pozice (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) či jiné práce, nebo je nezbytné pro provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost.

III. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:

  • Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás spravují a provozují systém Jobstack.it, servery, další HW.

Mezi další příjemce patří ti zaměstnavatelé a firmy, kterým uživatel aktivně zpřístupní své informace o sobě.

IV. Práva subjektu údajů

Jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

  • Právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup, prostřednictvím kopie, k těmto osobním údajům.
  • Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
  • Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.