8 věcí pro IT profíka, na které se zeptat při pohovoru nebo před ním

8 věcí pro IT profíka, na které se zeptat při pohovoru nebo před ním

Stalo se ti někdy, že jsi byl na pohovoru a najednou nastalo nepříjemné ticho..? Nepřál jsi si tehdy mít po ruce sadu otázek, kterými bys zjistil více o dané společnosti? Uvědomil jsi si po pohovoru, že ti některé důležité informace chybí? Nebo jsi si dokonce řekl, že kdybys věděl, co teď, že bys na ten pohovor vůbec nešel? Níže jsme si pro tebe připravil pár otázek, které, podle našeho názoru, umožní vytvořit si docela dobrý obrázek o prostředí nové firmy.

Před samým pohovorem je dobré vědět, jestli podmínky pozice rámcově odpovídají tvým představám a jestli je reálné dostat případnou nabídku do doby, kdy se chceš finálně rozhodnout o novém působišti. 

1. Ověření předem:

 • Je požadovaný plat v možnostech firmy?

 • Jak pohovor probíhá (kolik kol a s kým)?

 • Kdy je reálné dostat nabídku, když si to oboustranně sedne?

 

Z pohovoru by sis potom měl odnést odpovědi na tyto otázky:

2. Náplň práce, projekt a team:

 • Jakou část práce tvoří vývoj nových věcí vs. optimalizace starého kódu? Jedná se spíše o údržbu a podporu stávajícího systému nebo vývoj na zelené louce?

 • Budu pracovat na jednom projektu nebo současně na více aktivitách?

 • Jaká je roadmapa projektu nebo produktu?

 • Jaká je historie projektu/produktu a jak dlouho ještě bude vývoj probíhat? Do jaké fáze projektu naskakuji (analýza, vývoj, testing, …)?

 • Jaká bude přesně moje role v týmu?

 • Jak je velký můj team, jaké je jeho složení a seniorita budoucích parťáků?

 • Je v teamu někdo, kdo bude mít prostor se mi na začátku věnovat?
 • Jak tým funguje mimo práci a mají nějaké společné mimopracovní aktivity (team building, outing, společný sport, pivko)?

 

3. Nástroje a technologie:

 • Jaké se používají nástroje a podpůrné aplikace?

 • Jaké se používají technologie (celý stack) a v jakých verzích?

 • Jaká je ochota zavázet nové moderní technologie?

 • Jaká je úroveň automatizace vývojového procesu a implementace DevOpsu?

 • Plánuje se třeba refaktoring kódu nebo předělání celé aplikace pomocí modernější architektury?

 

4. Onboarding - do kolika dnů od nástupu do práce mohu očekávat:

 • přidělení pracovního místa,

 • obdržení HW potřebného k práci,

 • získání přístupů do systémů a

 • nastavení vývojového prostředí tak, abych mohl začít samostatně pracovat?

 

5. Organizační struktura:

 • Jak vypadá organizační struktura a kde je v ní můj budoucí šéf?

 • Jak dlouho trvá, než někdo zareaguje na můj podnět (otázku, žádost o pomoc)?

 • Je rozhodování managementu rychlé a efektivní? Umí management komunikovat výhody rozhodnutí směrem k týmu?

 • Jak dlouho trvá a jak probíhá rozhodování o důležitých změnách?

 

6. Metodologie práce:

 • Je zvolena metodologie práce vhodná k typu projektu (waterfall, agile, ..)?

 • Jakou má scrum nastavenou délku sprintů?

 • Jsou standupy krátké a efektivní?

 • Umí se členové teamu organizovat sami nebo potřebují „moderátora“?

 • Umí teamy efektivně fungovat v remote režimu?

 • Jak jsou implementovány agilní principy? Do jaké míry je systém agile přizpůsoben prostředí firmy?

 • Jakou část práce tvoří reportování a vykazování práce? Je třeba vykazování práce nějak zautomatizováno?

 • Pracovní doba (core, pauzy), časové posuny při komunikaci s někým v zahraničí?
 • Dělají se občas při releasech přesčasy? V jakých hodinách bývají standupy nebo jiné důležité meetingy?

 

7. Osobní růst:

 • Budu mít vypracován podrobný plán pro kariérní a osobní růst?

 • Jaké jsou hodnoty společnosti? Klade důraz na zdravý rozvoj zaměstnanců?

 • Jaký přístup zvolila firma v oblasti vzdělávání zaměstnanců? Důraz spíše na externí nebo interní školení? Jsou interní školení prováděna dobrými mentory? Jaká je intenzita vzdělávání – kolik hodin/dnů v měsíci je tomu věnováno?

 • Jaké jsou standardní dostupné vzdělávací aktivity na pracovišti (jazyky, mentoring seniorních kolegů..)?
 • Preferuje zaměstnavatel vysoký pracovní výkon nebo zdravý poměr práce:volný čas?

 

8. Odměny:

 • Jsou pro firmu platové očekávání akceptovatelné?

 • Je mzda rozdělená na fixní, variabilní složku nebo případně existují akciové programy? Pokud ano, získat co nejvíce detailů o podmínkách vyplácení bonusů.

 • Jak často se reviduje plat v závislosti na výkonu?

 • Jaký je výhled nárustu ohodnocení v budoucnu?

 • Jak se v průměru platy ročně zvyšují?

 

Pro někoho z nás nejsou pohovory úplně příjemná záležitost, ale nevyhneme se jim. Vyjednáváme na nich o naší budoucnosti, o závazku ke společnosti, kde prostě platí "něco za něco". Výsledkem by měl být partnerský vztah, založený na splněných očekáváních obou stran, a proto tato očekávání musí být již od začátku jasná! Nebojme se tak ptát, i na dotěrnější dotazy, které nám mohou pomoci se ujistit, zda je zrovna tato firma ta správná. Dobře připravenými otázkami také můžeme ukázat firmě, že k výběru dalšího působiště přistupujeme zodpovědně!

Článek plánujeme rozšiřovat o nové poznatky a zkušenosti z praxe, takže budeme rádi za jakékoli připomínky, doporučení a rady, jak text obohatit o nové otázky. Chceme posouvat pracovní trh IT v Česku dopředu, a když na tom budeme spolupracovat všichni společně, bude výsledek určitě lepší!:-)

 

21.01.2022
Jakub - Jobstack.it co-pilot