správce / správkyně oblasti informačního systému

Magistrát hlavního města Prahy Praha Navrhni si mzdu
Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme 3 nové kolegy či kolegyně na pozici správce / správkyně oblasti informačního systému Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce

Řízení veškerých činností související se správou přidělené oblasti informačního systému hl. m. Prahy, zejména:

tvorba strategie a koncepce přidělené oblasti

 • zpracování podkladů pro tvorbu rozpočtu přidělené oblasti
 • vytváření podmínek pro přechod projektů souvisejících s přidělenou oblastí do provozu
 • kontrola servisních plánů
 • kontrola rizik, řešení eskalací a navrhování nápravných opatření ke snížení rizik
 • příprava hodnotící zprávy o stavu přidělené oblasti
 • kontrola a vyhodnocování výkazů dodavatelů
 • kontrola plnění smluv, servisních plánů systémů, aplikací a HelpLine
 • spolupráce na technické specifikaci HW/SW koncepce
 • Jaké požadavky byste měl/a splňovat
 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • prokazatelné znalosti v oboru informačních technologií získané praxí při realizaci IT projektů, certifikovanými znalostmi (např. Prince 2, ITIL, TOGAF), absolvováním VŠ se zaměřením na informační technologie apod.
 • alespoň základní znalost anglického jazyka na úrovni A1 (dle SERR)
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • komunikativnost
 • schopnost pracovat v týmu
 • tvůrčí schopnosti
 •  

Výhodou

 • zkušenosti s vedením složitějších IT projektů ve státní správě či samosprávě

 

 

 

 

Co je potřeba

 • Vzdělání
 • Jazyky
  Česky – plynule Anglicky – domluvit se

Nabízíme

 • Typ odměny
  Odměna/Mzda
 • Pracovní prostředí
  Moderní
 • Typ práce nebo projektu
  Moderní technologie

Jaké jsou benefity?

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, základní plat (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
 • příspěvek na bydlení a možnost získání služebního bytu

Proč si vybrat tuto nabídku?

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu. Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 1. června 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Další informace o pozici

 • Typ smlouvy
  Interní pozice (HPP a další)
 • Typ pracovního úvazku
  Plný úvazek
 • Typ firmy
  Střední
 • Místo pracoviště
  Praha
 • Termín pro odpověď do
  01.06.2022