Vedoucí oddělení správy a provozu

Magistrát hlavního města Prahy Praha 60 000 Kč / měsíc nebo si řekni o víc
Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici vedoucí oddělení správy a provozu v odboru informatických činností Magistrátu hlavního města Prahy.
 • zajišťování provozu, správy, údržby IS
 • komunikace se zástupci subjektů, se kterými jsou uzavřeny smluvní vztahy a kde je realizována správa, podpora či údržba IS/IT v rámci celého odboru
 • zajišťování změnových řízení v rámci IS: aktualizace verzí SW (upgrade/update) a jeho úpravy v souladu s požadavky uživatelů
 • podíl na přípravě dokumentace k veřejným zakázkám, včetně technické části smluvních podkladů
 • příprava a sledování rozpočtu oddělení
 • údržba a aktualizace metodik a patřičné legislativní dokumentace (včetně návrhu modifikací a změn)
 • zajištění a správa provozní dokumentace k nasazeným technologiím a k jednotlivým řešením IS/IT (včetně její aktualizace)
 • zajištění dodávek drobného HW a SW, údržba (multi)licencí SW
 • koordinace a řízení provozu a správy sdílené infrastruktury (datového centra a datové sítě)
 • tvorba koncepce IS/ICT hlavního města Prahy v oblasti provozu a správy aplikací

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • schopnost koncepční práce v oblasti informačních a komunikačních systémů
 • schopnost orientace v architektuře informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy
 • schopnost řízení celého životního cyklu informačních systémů v rámci širokého portfolia projektů
 • základní znalost anglického jazyka (především znalost odborné terminologie v oblasti ICT)
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office, Internet), komunikační dovednosti a schopnosti
 • schopnost organizovat, řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Na funkci vedoucí/ho úředníka/úřednice je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

Co je potřeba

Výhodou

znalost všeobecně uznávaných metodických norem a standardů v oblasti informačních systémů znalost Statutu hl. m. Prahy
zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích
zákona č. 131/2000 Sb.
o hl. městě Praze
vše
 • Jazyky
  Česky – plynule Anglicky – domluvit se

Nabízíme

 • Mzda
  30 000 - 60 000 Kč / měsíc
 • Typ odměny
  Odměna/Mzda

Jaké jsou benefity?

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, struktura platu: základní plat (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe), příplatek za vedení (1.830 Kč až 7.290 Kč), osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • čerpání benefitů v systému Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru Prahy

Proč si vybrat tuto nabídku?

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu. Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 14. července 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky. Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny

Další informace o pozici

 • Typ smlouvy
  Interní pozice (HPP a další)
 • Typ pracovního úvazku
  Plný úvazek
 • Typ firmy
  Velká firma nebo korporace
 • Místo pracoviště
  Praha
 • Termín pro odpověď do
  14.07.2022