Vedoucí oddělení správy a provozu aplikací (veřejná správa)

HPP
Magistrát hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy 50 000 Kč / měsíc nebo si řekni o víc
Magistrát hl. města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení vedoucí pozici v odboru informatických činností, která bude mít na starosti správu a provoz aplikací. Připojte se k našim kolegům a kolegyním a pojďte se s námi podílet na modernizaci veřejné správy v oblasti IT.

Jaká bude Vaše náplň práce

 

 • zajišťování provozu, správy a údržby IS
 • komunikace s dodavateli IS a poskytovateli služeb jejich podpory
 • zajišťování změnových řízení v rámci IS: aktualizace verzí SW (upgrade/update) a jeho úpravy v souladu s požadavky uživatelů
 • zajišťování a správa dokumentace k jednotlivým řešení IS/IT (včetně její aktualizace)
 • dohled nad implementací či modifikací IS/IT
 • koordinace a řízení vývoje aplikací
 • zajišťování školení pro uživatele k jednotlivým IS/IT řešením
 • spolupráce na přípravě dokumentace k veřejným zakázkám, včetně technické části smluvních podkladů s ohledem na implementaci projektového přístupu
 • příprava a sledování rozpočtu oddělení

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 •  znalost všeobecně uznávaných metodických norem a standardů v oblasti informačních systémů
 • schopnost orientace v architektuře informačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy
 • schopnost řízení celého životního cyklu informačních systémů v rámci širokého portfolia projektů
 • schopnost koncepční práce v oblasti informačních a komunikačních systémů
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
 • základní znalost anglického jazyka (především odborné terminologie v oblasti ICT a porozumění technické dokumentaci)

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. Na funkci vedoucí/ho úředníka/úřednice je požadováno splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Co je potřeba

Výhodou

• znalost Statutu hl. m. Prahy
zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích; zákona č. 131/2000 Sb.
o hl. městě Praze
vše v platném znění

Softskills

• komunikační a prezentační dovednosti • dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu • manažerské schopnosti
schopnost organizovat
řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců
 • Vzdělání
 • Jazyky
  Česky – plynule Anglicky – domluvit se

Nabízíme

 • Mzda
  30 000 - 50 000 Kč / měsíc
 • Typ odměny
  Odměna/Mzda
 • Pracovní prostředí
  Moderní

Jaké jsou benefity?

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, struktura platu: základní plat (24.770 Kč až 36.470 Kč podle započitatelné praxe), příplatek za vedení (1.830 Kč až 7.290 Kč), osobní příplatek po zkušební době (do výše 18.230 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • benefitový systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • pracoviště v centru

Další informace o pozici

 • Typ smlouvy
  Interní pozice (HPP a další)
 • Typ pracovního úvazku
  Plný úvazek
 • Typ firmy
  Velká firma nebo korporace
 • Místo pracoviště
  Magistrát hlavního města Prahy
 • Termín pro odpověď do
  28.04.2022